10 tarinaa toiminnasta – Oulu

Vuonna 2023 juhlitaan OmaKamu-toiminnan kymmenettä toimintavuotta. Vuoden aikana pääsemme tutustumaan OmaKamu-toimintaa toteuttaviin kaupunkeihin ja erilaisiin tapahtumiin. Marraskuussa vieraillaan OmaKamu-koulutuksessa Oulussa, jossa toiminta on alkanut tänä vuonna. Oulun OmaKamu-toiminnan koordinaattori Pipsa kertoo tunnelmia ja ajatuksia kurssilaisten matkalta.

Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka vahvistaa perheiden arjessa jaksamista, hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme leiri- ja viikonlopputoimintaa lapsille ja perheille. Viimeisimpänä toimintamuotona, yhteistyössä OmaKamu ry:n kanssa, saimme mahdollisuuden ryhtyä toteuttamaan OmaKamu-toimintaa Oulussa. Toiminta lähti käyntiin loppukeväällä varsin nopsasti ja ensimmäinen vapaaehtoisten OmaKamu-koulutus järjestettiin toukokuussa. Toinen koulutus järjestettiin syyskuussa ja parhaillaan on menossa marraskuun koulutuksen viimeiset kerrat. Jo tässä kohtaa olen huomannut, kuinka tärkeää on, että vapaaehtoisen polku toimintaan on kiireetön ja mahdollisimman dialoginen.

OmaKamu-koulutus on puhelinkeskustelun, henkilökohtaisen alkukeskustelun, 15 tunnin kurssin sekä henkilökohtaisen loppukeskustelun kokonaisuus. Vapaaehtoisella on koko prosessin ajan mahdollisuus tuetusti pohtia ja arvioida omia voimavarojaan, ajankäyttöään ja toiminnan sopivuutta itselleen. Rauhallinen prosessi antaa aikaa tutustumiseen koordinaattorin kanssa, mikä on tärkeää myös järjestön näkökulmasta. Varmistamme näin toiminnan turvallisuuden ja mukaan lähtevien vapaaehtoisten resurssit sekä sitoutumisen toimintaan.

”Oli ihanaa olla täällä. Tänne oli aina kiva tulla ja hyvä mieli kun lähti pois <3 Voisin
jatkaa tätä, toivottavasti saadaan Kamujen tapaamisia järjestettyä!”

Kurssilainen

OmaKamu-toiminnan yksi kulmakivi on yhteisöllisyys. On tärkeää, että tarjoamme mahdollisuuksia tutustumiseen ja vuorovaikutus on avointa sekä jokaisen ainutlaatuista ihmisyyttä arvostavaa. Tavoitteenamme on rakentaa Oulun OmaKamu-yhteisöä sellaiseksi, jossa jokaisen olisi turvallista ja hyvä olla. Tarkkaan mietityt toimintamallit ja koulutus luovat vankan pohjan OmaKamu-toiminnan turvallisuudelle, yhteisöllisyydelle ja avoimuudelle.

Yhteisöllisyyttä rakennetaan myös erilaisilla tapahtumilla. Kamuille ja lapsille järjestetään yhteistä tekemistä ja vapaaehtoisille omia vertaistuellisia tapaamisia sekä virkistystä. Osaan tapahtumista kutsutaan mukaan myös toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten perheitä. Seuraavaksi Kamujen kanssa päästään esimerkiksi VARES-verkoston järjestämään teatteri-iltaan virkistymään. Vielä ehditään myös pitämään kaikille uusille Kamuille yhteinen tapaaminen.

Toiminnan keskipisteessä on lapsilähtöisyys ja toimintaa kehitetään aktiivisesti näistä näkökulmista. Myös vapaaehtoisten palautteissa on noussut esille teeman tärkeys. Heillä on prosessin jokaisessa vaiheessa mahdollisuus pohtia, onko pitkäaikaiseen Kamu-suhteeseen sitoutuminen mahdollista, ja onko oma käsitys toiminnan sopivuudesta vahvistunut. PikkuKamujen näkökulmasta vapaaehtoisen sitoutuminen ja henkilökohtaiset voimavarat ovat merkittävässä roolissa, jotta pitkäaikainen, luotettava, aito ja luonnollinen ystävyyssuhde voi syntyä.

” Positiivinen kokemus. Riittävän pitkä ja perusteellinen koulutus, jolla voidaan taata turvalliset Kamu-suhteet. Koen hyvänä myös sen, että luodaan jo edeltä käsin ”pelisäännöt” vanhempien kanssa.”

Kurssilainen

Koulutuksissa on ollut hyvä, avoin ja turvallinen ilmapiiri ja vapaaehtoiset ovat tutustuneet toisiinsa nopeasti. Koulutusiltojen aikana yhdessä on pohdittu asioita ja jaettu ajatuksia sekä kokemuksia. Jokainen meistä on saanut mahdollisuuden oppia uutta ja löytää erilaisia näkökulmia yhteisen jakamisen kautta. Koulutusilloissa on oltu välillä melkoisen vakavienkin asioiden äärellä. Silti hyväntuulinen puheensorina, nauru ja huumori ovat jääneet päällimmäisenä mieleen.

On hienoa, että koulutuksiin on löytänyt mukaan ihmisiä, joilla on OmaKamu-toiminnan ja toistensa kanssa samankaltainen arvomaailma – aito halu yhteisöllisyyteen ja Kamuna toimimiseen. Koulutuksen jälkeen yhdistämme vapaaehtoisen ja ystävää hakeneen lapsen tai nuoren. Oulussa tutustumisen on jo aloittanut muutama Kamu-pari ja mahdollisesti vielä tänä vuonna joukkoon liittyy muutama lisää. Hyvin käynnistyneellä Oulun OmaKamu-toiminnalla on hienoa lähteä ensi vuoteen! Mitä kaikkea mahtavaa se tuokaan tullessaan?

Seuraavista OmaKamu-koulutuksista löydät tietoa täältä. Voit myös olla yhteydessä alueesi työntekijään matalalla kynnyksellä.

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.