Lasten turvallisuudesta ja vapaaehtoisten luotettavuudesta

Yle nosti julkisuuteen 25.6.2018 kaksi tapausta, joissa järjestön tukihenkilöinä olevat henkilöt ovat syyllistyneet lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tiedotusvälineissä parhaillaan käsiteltävät hyväksikäyttötapaukset eivät liity mitenkään OmaKamu ry:n toiminnassa mukana oleviin perheisiin tai vapaaehtoisiin. Tällaisia tapauksia ei ole ollut toiminnassamme aiemminkaan.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on pahimpia tilanteita, joita vanhempi voi kuvitella lastaan kohtaavan. Se kuuluu myös tämän tyyppistä toimintaa järjestävien tahojen pahimpiin skenaarioihin. Turvallisuuteen liittyvät toimintatavat ovat erittäin tärkeitä järjestöille ja ehdottomasti myös OmaKamu ry:lle.

Meiltä kysellään melko usein vapaaehtoisten tukihenkilöiden luotettavuudesta. Lapselleen Kamua hakevat vanhemmat sekä toimintaan mukaan tulevat vapaaehtoiset tiedustelevat, miten varmistamme mukaan tulevien henkilöiden tarkoitusperät ja taustat. On ymmärrettävää, että lasten turvallisuuteen liittyvät asiat ovat keskeisesti mielessä tukihenkilötoimintaan tutustuttaessa.

Lyhyesti: OmaKamun lasten turvallisuutta varmistavat toimenpiteet

  • Ennakkohaastattelut vapaaehtoisille
  • Keskustelunomainen koulutus, jossa tutustutaan kurssilaisten arvoihin, motiiveihin ja elämänhistoriaan 
  • Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen kaikilta vapaaehtoisilta
  • Turvallisuussuunnitelma toimintatavoista lasten fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden turvaamiseksi
  • Kamu-sopimukset, joissa määritellään Kamun (tukihenkilön), lapsen huoltajan ja yhdistyksemme vastuut sekä velvoitteet aktiivisen suhteen ylläpidossa
  • Kamu-suhteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan yhdistyksen puolesta säännöllisesti
  • Yhdistyksemme toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Turvallisen toiminnan elinehtona on avoin vuorovaikutus toimintamme piiriin kuuluvien vapaaehtoisten, perheiden ja toiminnastamme vastaavien työntekijöiden välillä.

Haastattelemme kaikki OmaKamu-koulutukseen tulijat henkilökohtaisesti. Viidentoista tunnin koulutus on luonteeltaan keskustelunomainen. Koulutustilaisuuksien ja haastattelujen aikana tutustumme osallistujien arvoihin, motiiveihin ja elämänhistoriaan. Koulutuksissa käymme läpi osallistujien kanssa myös yhdistyksemme turvallisuussuunnitelman, joka käsittää toimintatavat lapsen fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Turvallisuussuunnitelma on luettavissa kotisivuillamme. Turvallisuusasiat käydään läpi myös perheiden kanssa. Lisäksi tarkistamme jokaisen Kamuksi pyrkivän rikosrekisteriotteen.

Kaikki Kamu-suhteet käynnistyvät sopimuksella, jossa määritellään Kamun (tukihenkilön), lapsen huoltajan ja yhdistyksemme vastuut sekä velvoitteet aktiivisen suhteen ylläpidossa. Kamu-suhteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan yhdistyksen puolesta säännöllisesti. OmaKamu ry haluaa tuntea vastuunsa toiminnassa ja olla aktiivinen osapuoli tuettavien lasten, heidän perheidensä ja vapaaehtoisen tukihenkilön pitkäaikaisen tukisuhteen kehittäjänä. Teemme sitä mm. lisäkoulutuksilla, keskusteluin ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia lapsille ja vapaaehtoisille.

Mitkään käytännöt ja prosessit eivät ole täydellisiä. Yhdistyksemme toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Turvallisen toiminnan elinehtona on avoin vuorovaikutus toimintamme piiriin kuuluvien vapaaehtoisten, perheiden ja toiminnastamme vastaavien työntekijöiden välillä. Jokaisen on otettava vastuunsa vakavasti.

Lisätietoja OmaKamu-toiminnasta:

Erkki Böös
OmaKamun hallituksen puheenjohtaja
050 0750 333
erkki.boos@omakamu.fi

Pekka Puukko
toiminnanjohtaja
050 543 8383
pekka.puukko@omakamu.fi

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.