Lapsen turvallisuus -hanke 2024

OmaKamu ry:n koordinoimassa Lapsen turvallisuus -hankkeessa järjestettiin aloituswebinaari keskiviikkona 29.5.2024 klo 12.30–14.30. Iltapäivän aikana projektikoordinaattori Hanna Uotila-Laine ja OmaKamu ry:n toiminnanjohtaja Pekka Puukko esittelivät hanketta, ja sosiaalineuvos Seppo Sauro ja tutkimusprofessori Taina Laajasalo pitivät puheenvuorot. Tämän jälkeen webinaaria jatkettiin pienryhmätyöskentelyllä, jossa pohdittiin toimintaan liittyviä turvallisuustekijöitä ja hankkeen toteutukseen liittyviä kysymyksiä.

Hankkeessa on ollut jo suunnitteluvaiheesta asti yhteistyökumppanina mukana useita eri organisaatioita, joiden lisäksi webinaariin kutsuttiin myös muita aikuiskaveri- ja tukihenkilötoimintaa järjestäviä toimijoita. Hankkeen pääyhteistyökumppanina toimii Lastensuojelun keskusliitto. Webinaariin osallistui lähes 40 ihmistä eri hyvinvointialueilta, kaupungeista, järjestöistä ja muista organisaatioista. Osallistujista suurimman osan (yli 90 %) työ liittyy tavalla tai toisella aikuiskaveri- ja/tai tukihenkilötoimintaan.

Taina Laajasalon esityksessä kerrottiin lapsuusajan haitallisista kokemuksista (ACEs), jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja sairauksiin vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Yksittäiset haitalliset lapsuusajan kokemukset ovat väestössä hyvin yleisiä, mutta erityisen vahingoittavaa on useiden erilaisten haitallisten kokemusten kasautuminen samalle henkilölle. Laajasalon puheenvuorossa oli tärkeä viesti siitä, että jo yksi turvallinen aikuinen suojaa lapsuusajan haitallisten kokemusten negatiivisilta vaikutuksilta. Tätä suojaavien tekijöiden näkökulmaa toi puheenvuorossaan esille myös Seppo Sauro: ihminen tarvitsee toista ihmistä ja mitä nuoremmasta ihmisestä on kyse, sitä merkityksellisempää ja ohittamattomampaa tarve nähdyksi tulemiselle on.

Iltapäivän kaikissa puheenvuoroissa tuotiin esille sitä, miten merkittävää työtä aikuiskaveri- ja tukihenkilötoiminnassa tehdään. Toiminnassa ollaan ihmisen perustarpeiden äärellä, luomassa yhteisöllisyyttä ja antamassa tukea osin myös erityisen haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheillensä. Toiminnalla voidaan tarjota lapsen elämään läsnäolevia ja merkityksellisiä aikuisia.

Toimintaa organisoivien tahojen tulee kuitenkin huolehtia toiminnan turvallisuudesta, ettei toiminnalla vahingoiteta lasta tai rikota lapsen oikeutta koskemattomuuteen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Turvallisuuteen liittyvien käytänteiden kehittämisessä ollaankin lapsen oikeuksien ytimessä, ja tähän työhön tarvitaan kaikki aikuiskaveri- ja tukihenkilötoimintaa järjestävät organisaatiot mukaan. Vain yhdessä tekemällä pystymme yhteisen toiminnan kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Lapsen turvallisuus -hankkeen toteutus etenee haastatteluiden sopimisella. Haastatteluiden avulla lähdetään etsimään eri organisaatioiden parhaita lapsen turvallisuutta edistäviä käytänteitä, joiden perusteella rakennetaan reunaehtoja kansalliselle suositukselle. Tulevan syksyn aikana järjestetään vapaaehtoista aikuiskaveri- ja tukihenkilötoimintaa koordinoiville henkilöille myös turvallisuuskahvila, jossa työstetään toiminnan turvallisuuteen liittyviä ajatuksia yhdessä eteenpäin. Hankkeessa löydetyt tulokset esitellään joulukuussa 2024 kaikille avoimessa webinaarissa, jonka tarkempi aika julkaistaan myöhemmin.


Voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä hankkeeseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

Projektikoordinaattori
Hanna Uotila-Laine
hanna.uotilalaine@omakamu.fi
p. 050 363 9456

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.