Arvot

OmaKamu-toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Avoin keskustelu ja rohkeus ottaa asioita puheeksi edistää aitojen ja kestävien ystävyyssuhteiden luomista sekä toiminnan turvallisuutta. OmaKamu viestii omista tavoitteistaan ja toimintatavoistaan avoimesti ja selkeästi.

OmaKamu-toiminta tarjoaa mahdollisuuden kuulua yhteisöön. Yhteisöllisyys muodostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja yhdessä tekemisestä, luottamuksesta sekä vapaudesta olla oma itsensä.

OmaKamu-toiminnassa ihmiset ovat tasa-arvoisia ja toimintaamme ohjaa yhdenvertaisuuslaki. Panostamme siihen, että jokainen tulee kohdatuksi juuri sellaisena kuin on, ilman pelkoa syrjinnästä.

OmaKamu mittaa ja arvioi toiminnan vaikutuksia suunnitelmallisesti, jotta voimme tarjota parasta mahdollista koulutusta, tukea ja ohjausta sekä turvallisen toimintaympäristön mukana oleville vapaaehtoisille ja lapsiperheille.

 

Edistämme lasten hyvinvointia OmaKamu-toiminnalla. Panostamme lasten osallisuuteen. Keräämme suunnitelmallisesti lasten mielipiteitä ja ajatuksia OmaKamu-toiminnasta heille sopivilla menetelmillä. Koostamme heiltä kerättyjen tietojen pohjalta vuosittain Lapsen osallisuus -raportin.