Lasten turvallisuus tulee taata vapaaehtoistoiminnassa

Yle kirjoitti 3.6.2019 julkaisemassa artikkelissaan, että lasten kanssa työskenteleviltä vapaaehtoisilta vaaditaan yhä edelleen liian harvoin rikostaustaselvityksiä. Useat vapaaehtoisjärjestöt hoitavat asian jo vakiintuneesti, mutta monet toimijat eivät tee sitä edelleenkään, vaikka heillä olisi oikeus tarkastaa lasten kanssa vapaaehtoistensa työskentelevien rikosrekisteriotteet.

Rikosrekisteriotteen pyytäminen on yksi osa turvallista vapaaehtoistoimintaa, mutta sen ottaminen vapaaehtoiselta ei takaa vielä itsessään turvallista toimintaa. Lasten kanssa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa tulee olla rakenteet, jotka tukevat turvallisuutta. Vapaaehtoisten rekrytoinnin ja koulutuksen tulee olla luotettavaa ja tähdätä siihen, että toimintaan sopivat vapaaehtoiset kokevat myös itse saavansa organisaation puolelta tukea vapaaehtoisena toimimiseen. Lasten turvallisuuden takaamisen tulee olla vapaaehtoistoiminnan tärkein tavoite.

Kun vapaaehtoistoiminnan tai muun harrastetoiminnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia, on ehdottoman tärkeää, että koko toiminnan organisointi tähtää aidosti siihen. Toiminnassa tulee voida avoimesti keskustella niinkin vaikeaksi koetuista aiheista kuin seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö sekä niiden ennaltaehkäisystä. Vaikeneminen ei poista ongelmaa, vaan edistää ja syventää sitä.

Me vapaaehtoistoimintaa toteuttavat organisaatiot tarvitsemme lisää perehtymistä seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnusmerkeistä ja uhkatekijöistä. OmaKamu ry on tehnyt aloitteen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle valtakunnallisesta lisäkoulutuksesta työntekijöille, jotka organisoivat lasten parissa ja hyväksi tehtävää vapaaehtoistoimintaa. Koemme tarvetta tähän, vaikka olemme omassa toiminnassamme jo panostaneet paljon mahdollisten riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen.  

Yhteiskuntamme tarvitsee kipeästi vapaaehtoistoimintaa ja onneksi hyvin monet Suomessa siihen osallistuvat. Ilman asialleen sitoutuneita vapaaehtoisia todella moni suomalainen toiminta ja tapahtuma jäisi toteutumatta. Myös moni ilon hetki ja muistorikas tapahtuma jäisi lapsilta kokematta ilman turvallisia vapaaehtoisia aikuisia. Pidetään siis huolta, että meillä kaikilla on vapaaehtoistoiminnassa turvallista.

Pekka Puukko
OmaKamu ry:n toiminnanjohtaja

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.