Lapsen osallisuus OmaKamu-toiminnassa

Lapsuus ja nuoruus ovat ainutlaatuista aikaa elämässä. Ne eivät ole vain ohimeneviä vaiheita, joiden tarkoitus on valmistaa aikuisuuteen. Lapsella ja nuorella on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä ja heillä on oikeus tulla kuulluksi. Osallisuus merkitsee mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään esteettömästi ja toimia aktiivisena jäsenenä omassa yhteisössään. Jotta lasten etu ja osallisuus toteutuisivat, edellyttää se aikuisilta aktiivista roolia. Aikuisten huolenpito siitä, että lapsen etu toteutuu, mahdollistaa lapsen aidon osallisuuden yhteisössään.

Osallisuus voi merkitä monia asioita. Se merkitsee osattomuuden ja ulkopuolisuuden vastakohtaa. Toisaalta osallisuus merkitsee myös kuulluksi tulemista itseä ja omia elinolosuhteitaan koskevassa keskustelussa. Aito osallisuus mahdollistaa lapselle ja nuorelle tilan, jossa hän voi tulla tunnustetuksi omana itsenään ja arvokkaana osana ympärillä olevaa yhteisöä. Osallisuus on tunne, joka paljastuu lasten ja nuorten tarinoista, tiedoista ja heidän käyttämistään puhetavoista. Osallinen lapsi ja nuori tuntee itsensä päteväksi ja arvostaa itseään.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee neljä yleisperiaatetta, jotka yhteiskunnan tulee huomioida: 

1. Lapsen etu

2. Lasten tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

3. Lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen

4. Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden

Lapsella on oikeus olla pieni, turvattu ja suojassa, mutta samalla lapsella on oikeus olla oman elämänsä asiantuntija ja aktiivinen toimija. Lapsen mielipiteen selvittäminen on välttämätöntä, jotta lapsen etu toteutuisi. Aikuisen tehtävänä on hyödyntää lapsen ikätasoon soveltuvia menetelmiä edun selvittämisessä. Lapsen mielipide ei kuitenkaan aina tarkoita samaa kuin lapsen etu. Mielipide tulee kuitenkin huomioida päätöksenteossa lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti. 

Tavoitteenamme on tuoda lasten ääntä kuuluville entistä enemmän myös OmaKamussa. Haluamme kehittää toimintaamme lasten avulla ja heitä kuuntelemalla. Aloitimme keväällä 2019 yhdessä Diakin opiskelijoiden kanssa työstämään lapsen osallisuutta OmaKamu-toiminnassa. Opiskelijat toteuttivat kehittämistehtävän, jossa pohdittiin erilaisia keinoja ja menetelmiä tuoda lasten näkemyksiä ja mielipiteitä esille. Tänä vuonna meillä oli ilo saada OmaKamu-koulutuksen käynyt toimintaterapiaopiskelija harjoitteluun. Hänen harjoitteluunsa kuuluu PikkuKamuille ja Kamuille toteutettava tapahtuma, jonka avulla lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin. Tavoitteena on saada selville, miten PikkuKamut kokevat OmaKamu-toiminnan ja mitä se heille merkitsee. Tämä on keskeistä tietoa, jota toiminnassamme tarvitsemme. Kerromme tästä teemasta ja tapahtumasta lisää kevään aikana.

Tekstin on kirjoittanut OmaKamun toiminnanohjaaja Janita Popa, hyödyntäen Diakin opiskelijoiden tekemää kehittämistehtävää.  

Lähteet:

Marko Hagelberg, Hanna Heikkilä, Jasmin Nokela, Johanna Pennanen, Sanna Pitkänen, Saija Tarvainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (2019)  Lapsen ääni – Lapsen osallisuus OmaKamu-toiminnassa.

YK (1989) yleissopimus lapsen oikeuksista: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/LOS_A5fi.pdf

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.