Työtehtävänä ystävyys

Millaista on tehdä töitä ystävyyssuhteiden rakentumisen parissa? Mitä erityispiirteitä on Kamun ja PikkuKamun välisessä ystävyydessä ja mihin OmaKamu-toiminnassa tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat sosiaalialan ammattilaisia? Näihin kysymyksiin vastaa Espoon toiminnanohjaaja Sanna Temisevä, joka avaa kirjoituksessaan mitä kaikkea toiminnanohjaajan tehtäviin oikein kuuluu.

pexels-c-technical-6595488.jpg

Olen tehnyt pitkään töitä lastensuojelun kentällä, aikalailla kriisipainotteisissa tehtävissä. OmaKamulle halusin töihin, koska mielestäni yhteiskunnassamme tarvitaan enemmän inhimillisyyttä ja sitä, että tavalliset ihmiset tukevat toinen toisiaan erilaisissa elämänvaiheissa.  OmaKamu-toiminnassa tarvitaan kuitenkin myös vankkaa ymmärrystä lasten ja perheiden erilaisista tilanteista, lasten kehityksestä ja tarpeista sekä perheitä kuormittavista tekijöistä yhteiskunnassamme. Meillä yhteistyöverkostoon kuuluvat sosiaalitoimi, koulut, perheneuvolat ja monet muut lapsiperheiden elämään liittyvät tahot, joiden palvelut ja prosessit on hyvä tuntea. Hyvä ihmistuntemus sekä rohkeus ja taito keskustella suoraan vaikeistakin asioista ovat välttämättömyyksiä toiminnanohjaajan työssä. Myös kriisitilanteita tulee välillä vastaan, vaikka eniten OmaKamu-toiminnassa ollaan ilon äärellä.

Toiminnanohjaajan tärkein tehtävä on kouluttaa uusia vapaaehtoisia Kamuja, ottaa vastaan perheiden hakemuksia ja yhdistää lapselle juuri hänelle oikea aikuinen kaveriksi. Kamu-suhteen tuki jatkuu läpi vuosien. Vapaaehtoisen kanssa käydään läpi esimerkiksi hänen taustaansa, motiiveja, vahvuuksia ja odotuksia Kamuna toimimisen suhteen. Perheen kanssa kartoitetaan lapsen arkea, tarpeita ja kiinnostuksenkohteita sekä perheen elämäntilannetta. OmaKamu-toiminta perustuu yhteisiin periaatteisiin, joihin kaikki sitoutuvat, mutta Kamu-suhde saa kasvaa luonnollisesti omanlaisekseen. Koko Kamu-suhteen ajan toiminnanohjaaja tukee vuorovaikutusta, auttaa sopimaan yhteisistä rajoista ja pelisäännöistä, käsittelee Kamu-suhteeseen liittyviä tunteita ja huolia, ohjaa tarvittaessa eri palveluiden piiriin ja auttaa monissa pienissäkin asioissa kuten selvittää harrastusmahdollisuuksia tai keksii retkikohteita. Kaiken keskiössä on lapsen turvallisuus, tarpeet ja hyvinvointi, mutta Kamu-suhteen tarkoitus on tuoda iloa ja merkityksellisyyttä myös vapaaehtoiselle Kamulle, sekä tukea välillisesti lapsen koko perhettä.

Kuten kaikissa ystävyyssuhteissa, myös Kamu-suhteessa luottamus ja kaveruus rakentuvat pikkuhiljaa. Alusta asti on kuitenkin tärkeää, että sekä perheellä että vapaaehtoisella on luottamus toiminnanohjaajaan tukeen ja organisaation toimintaan. Mikä olisi isompi asia, kuin luottaa oma lapsensa toisen käsiin ja toisaalta ottaa vastaan tällainen vastuu? Tätä luottamusta, hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteistä ymmärrystä lapsen parhaaksi, on toiminnanohjaajan tehtävä rakentaa. Arvostan suuresti vanhempia, jotka lähtevät rohkeasti luomaan lapselleen turvallista aikuisverkostoa OmaKamu-toiminnan kautta.

Lopulta kaveruus rakentuu kuitenkin pienistä asioista. Jotakin yhteistä mistä aloittaa tutustuminen, kuten koiran lenkittäminen, pokemonien jahtaaminen, luistelu tai kirjastossa käynti. Tapaamisista syntyvät ensimmäiset yhteiset muistot, yhteiset vitsit ja yhteiset suunnitelmat. Niistä lähtee muodostumaan molemminpuolinen kiinnittyminen ja kiintyminen: olemme tärkeitä toisillemme. Parhaita hetkiä työssäni on, kun näen uuden Kamu-parin yhdessä. Lapsi saattaa ujostella minua, vierasta aikuista, katsoo epäilevästi alta kulmien. Mutta ottaa sitten omaa Kamuaan kädestä kiinni ja turvautuu häneen.


20190310_212407.jpg

Sanna Temisevä
Espoon toiminnanohjaaja vuodesta 2019

Sanna on koulutukseltaan sosionomi ja työskennellyt mm. sosiaaliohjaajana lastensuojelun avohuollossa ja alkuarvioinnissa, hoito- ja kasvatustehtävissä lastensuojelun sijaishuollossa sekä toiminut pride-valmennettuna kriisiperhevanhempana. OmaKamu-koulutusten ja Kamu-suhteiden tuen lisäksi toiminnanohjaajan työtehtäviin kuuluu myös paljon muuta, kuten verkostoissa työskentelyä, tapahtumien järjestämistä, toiminnan tilastointia, arviointia ja raportointia sekä jatkuvaa kehittämistyötä.


Kiinnostuitko OmaKamu-toiminnasta? Ilmoittaudu koulutukseen! Seuraavien OmaKamu-koulutusten aikataulut ja ilmoittautuminen löytyy täältä.

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.