Tukea, toimintaa ja tulevaisuudennäkymiä

OmaKamu ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Kamuna vuodesta 2014 asti toiminut Erkki Böös avaa OmaKamu-toiminnan merkitystä ja pohtii mitä tarvitaan pitkäjänteisen tuen jatkumisen takaamiseksi. Onko sinulla tai yritykselläsi mahdollisuus lähteä tukemaan OmaKamu-toimintaa?

Vauraassa ja turvallisessa Suomessa on paljon onnellisia lapsia. Lähellä meitä on myös lapsia ilman aikuista, jonka voimavarat riittävät arjen tukemiseen – Kaikilla lapsilla ei mene yhtä hyvin. Tarve lasten pitkäkestoiselle tuelle on ennestään kasvanut korona-aikana. Syitä tilanteeseen on monia, mutta lapset eivät ole voineet niihin vaikuttaa.

Olen saanut olla 7 hienoa vuotta mukana näkemässä yhden lapsen kasvun nuoreksi. Se on ollut antoisa matka. Olen varmasti saanut itse yhtä paljon, kun olen pystynyt hänelle antamaan. Samalla olen nähnyt vapaaehtoisporukkamme määrän kasvun ja suuren sitoutumisen lasten tukemiseen ja OmaKamu-toimintaan. Tähän on tarvittu vahva tuki meitä kouluttavilta, ja perheitä tukevilta ammattilaisiltamme. Ihailen heidän osaamistaan ja haluaan kehittää työtään.

Mitä OmaKamu-toiminta on

OmaKamu ry tukee lasten ja nuorten kehittymistä tasapainoisiksi aikuisiksi ja auttaa lapsia saavuttamaan oman henkilökohtainen potentiaalinsa. OmaKamu-toiminnan kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, joiden aikuisilta saama tuki on riittämätöntä useista eri syistä. Lapset tulevat mukaan 4–12 vuotiaina ja toiminnasta hyötyy viime kädessä koko perhe. OmaKamu organisoi ja kehittää aikuisten vapaaehtoista, ennakoivaa, luotettavaa ja pitkäkestoista tukitoimintaa, tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassamme.

Meille tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys, avoimuus, tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen ja halu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen yhdessä muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Iloinen ja ammattimaisesti toteutettu OmaKamu-toiminta on saanut perheiden ja kuntien luottamuksen: Koulutetut vapaaehtoiset tukevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Lahdessa yhteensä jo noin 150 lasta ja nuorta. Tässä on myös suuri haasteemme.

Miksi tarvitsemme lisää tukea ammattilaisten palkkaamiseen?

Tutkitusti parasta ennaltaehkäisyä on riittävän aikaisin alkanut lasten tukeminen. Yksikin turvallinen, arjessa auttava ja lapsen itsetuntoa kasvattava aikuinen voi riittää. Kunnat ja valtio ovat usein sitoneet resurssinsa akuuttien ongelmien hoitoon. Se on todella tärkeää, mutta varhaiseen tukeen harvalla kunnalla on panostusta tai välineitä. Siksi OmaKamu on toimialueensa kuntien ja perheiden kautta saanut paljon hakemuksia vapaaehtoisen aikuisen saamiseksi lasten tueksi. Hakemuksia on pelkästään pk-seudulla yli 100 kpl. Haluamme auttaa ja samalla kasvattaa OmaKamu-toimintaa tinkimättä turvallisuudesta. Siksi tarvitsemme lisää ammattilaisia kouluttamaan vapaaehtoisia, ja tukemaan heitä sekä lasten perheitä.

Turvallisen ja luotettavan toiminnan takaavat osaavat työntekijämme, heitä tarvitaan nyt lisää!

  • Yksi osaava ammattilaisemme pystyy vapaaehtoisten avulla tukemaan 55 – 60 lasta.

  • Hallintorakenteemme on kevyt, kaikki rahallinen lisätuki menee lasten hyväksi.

  • Tavoitteenamme on OmaKamu-toiminnan levittäminen asteittain kaikkiin suurimpiin suomalaisiin kaupunkeihin.

  • Haluamme myös olla lisäämässä vapaaehtoistoiminnan sosiaalista vaikuttavuutta valtakunnallisesti.

Päärahoittajanamme on ollut vuodesta 2016 asti STEA, joka tukee meitä Veikkauksen voittovaroista. Tukea olemme saaneet myös yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä, säätiöiltä ja toimialueen kunnilta. Tästä voit lukea lisää ja tukea toimintaa.

Lämmin kiitos teille OmaKamu toiminnan mahdollistamisesta!


Erkki Böös
Kamu vuodesta 2014

Erkki toimii Kamu-roolin lisäksi myös OmaKamun hallituksen puheenjohtajana. Tuore eläkeläinen harjoittelee ukin mielenkiintoista elämää ja jatkaa kolmannen sektorin tehtävissä, aiempaa paremmalla ajalla. Mukaan on astunut myös uusi harrastus; proosat ovat vaihtuneet luovaan kirjoittamiseen.

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.