Osallisuuden polkuja monenlaisille kulkijoille

Maaliskuun blogissa Parasta lapsille ry:n toiminnanjohtaja ja uusi OmaKamun neuvottelukunnan jäsen Sari Nikula pohtii millaisin keinoin edistetään lapsen osallisuuden toteutumista. OmaKamu on myös suunnitellut yhteistyötä Parasta Lapsille ry:n kanssa Näe hyvä mussa –toiminnassa.

“Mihin minä kuulun? Sovinko johonkin, otetaanko minut mukaan? Saanko osallistua, voinko vaikuttaa? Kuka järjestää sen, että voin?”

Lapsella ja nuorella on tarve osallisuuteen. Ryhmään kuulumisen tunne ja hyväksytyksi tuleminen on olennainen osa hyvinvointia. Kokemus yhteisöön kuulumisesta kytkeytyy vahvasti lasten ja nuorten elämänmyönteisyyteen. Se kantaa läpi elämän.

Meillä on kyllä rakenteita. Me toden totta olemme rakentaneet lapsille ja nuorille vaikutusmahdollisuuksia: on kummioppilastoimintaa, oppilaskuntatoimintaa ja tukioppilastoimintaa. On nuorisovaltuustoja ja -parlamentteja. Yksi aiheellinen kysymys on, tulevatko näihin osallistujat todella kuulluksi, vaikka saavatkin sanoa.*

Toinen pulma on, että kaikki lapset eivät osallistu. He eivät ota osaa vaikuttamisen tilaisuuksiin yhteiskunnallisesti, koulussa, harrastuksissa tai omassa lähipiirissään.

Tähän haasteeseen vastaa järjestöt, jotka tarjoavat lapselle sen aikuisen, jonka läsnäolon avulla hän tulee kuulluksi. OmaKamu tekee tässä upeaa työtä. Toiminta tukee lapsia pitkäaikaisesti henkilökohtaisella tasolla ja yksilöllisesti. Näin ollen OmaKamu-toiminta on potentiaalinen lisä Parasta Lapsille ry:n Näe hyvä mussa -toiminnalle, jossa lasten saama tuki on lyhytkestoisempaa. Yhteistyötä vahvistamalla ja yhdessä rakentaen voimme saavuttaa parhaan tuloksen lapsiperheiden tukemiseksi. Katson ilolla tulevaisuuteen ja yhteistyökuvioihin!

*Kyselyjen mukaan vain osa oppilaista kokee, että heillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa THL, 2019, 8–9.lk. 12%.

Minä osasin – onnistumisen kokemuksia leireillä

Parasta Lapsille -järjestössä osallisuutta kasvatetaan leireillä. Osallistujamme tulevat heikommassa asemassa olevista perheistä, joissa on niukkuutta sekä rahasta että tukiverkoista. Moni lapsi tuntee yksinäisyyttä ja itsetunnon puutetta, moni sulkeutuu pelimaailmaan.

Kuvassa lapset leikkivät vedessä niin, että vettä roiskuu kaikkialle ja heitä on vaikea erottaa. Aurinko paistaa matalalla lämpimästi taustalla.

Leiri on tauko arjesta, jossa ollaan poissa kotoa, tavallisen arjen ympyröistä. Aluksi kaikki ovat osallistujia, vaan eivät vielä osallisia. Leirin aikana tämä muuttuu. Leirillä on selkeä rakenne ja säännöt ovat samat kaikille. Lapsi saa tietää, mitä milloinkin tapahtuu ja vaikuttaa siihen. Tämä toteutuu esimerkiksi leiriohjelman suunnittelussa, jossa jokaisen ajatukset aktiivisesti kuullaan.

Leiriohjaajat osaavat murtaa tutustumisen esteet leikkien, puuhaillen ja jutellen. Yhteys toisiin lapsiin luodaan aktiivisesti ja autetaan ryhmähengen ja kaveruuksien syntymistä. Aikuiset ohjaajat ovat lapsia varten ja jokainen saa tarvitsemansa huomion.

Parasta Lapsille ry:ssä olemme mukana Hyvin sanottu -hankkeessa oppiaksemme parempaa keskustelukulttuuria. Se näyttäytyy siten, että lapsi saa turvallisesti olla eri mieltä. Ärhentelyä ei kohta tarvita, kun tulee kunnioittavasti kohdelluksi omana itsenään.

Leirillä on periaatteena hyvän huomaaminen lapsessa. Sen sanoittaminen ja lapsen oivalluttaminen huomaamaan itse oma ihanuutensa. Vähitellen lapset näkevät hyvän myös muissa ja elämässään laajemmin. Leirillä lapsi saa kokeilla uusia asioita, yrittää ja saada onnistumisen kokemuksia. Tunne omasta pystyvyydestä saa nostetta ja toiveikkuus lisääntyy. Leirin jälkeen monella on tunne: minä osasin, minä sain kavereita, minä olin hyvä ihminen.

Lapsen ja nuoren osallisuuden kokemukset muodostuvat monesta eri tekijästä ja tilanteesta. On tärkeää, että meillä on monia kanavia luoda niitä lisää. Monenlaisille lapsille, eri tilanteissa. Myös niille, joilla on vaara muuttua näkymättömiksi, on tilaisuus tulla hyväksytyksi omana itsenään.


Kuvassa punaisen tiiliseinän edessä leveästi hymyilee vaaleatukkainen, silmälasipäinen nainen huivi kaulassaan.

Sari Nikula
Parasta lapsille ry:n toiminnanjohtaja ja OmaKamun neuvottelukunnan jäsen

Sari on aktiivinen lastensuojelun vaikuttaja, jonka sydän sykkii lasten hyvinvoinnin lisäämiselle ja varhaisen tuen kehittämiselle maassamme. Sari liittyi tänä vuonna Kamuklubiin, OmaKamun neuvottelukuntaan, jonka yhteisenä tavoitteena on tukea ennakoivan lastensuojelutyön asemaa Suomessa sekä edistää OmaKamun tavoitteita.


Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.