Hae Kamua lapsellesi

Onko lapsesi yksinäinen tai kaipaako hän vaihtelua arkeensa? Ovatko omat voimavarasi vanhempana vähissä ja lapsesi kaipaisi lisää luotettavia aikuisia arkeensa? 

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Millaisissa tilanteissa Kamu voi olla ratkaisu lapsellesi?

Lapset  kaipaavat ympärilleen turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja voimia olla läsnä, harrastaa ja tehdä erilaisia asioita heidän kanssaan. Kaikilla lapsilla ja perheillä ei kuitenkaan syystä tai toisesta ole ympärillään riittävää läheisverkostoa eli perheen ulkopuolisia aikuisia, jotka viettäisivät lapsen kanssa aikaa. Perheen elämäntilanne voi myös olla kuormittava ja vanhempien voimavarat vähissä. Vapaaehtoinen ystävä voi olla tukena myös silloin, kun lapsi kokee yksinäisyyttä tai haasteita suhteessa ikätovereihin. Kamu on lasta varten, mutta toiminta tukee välillisesti koko perhettä.  

Keitä Kamut ovat tai mitä Kamun kanssa voi tehdä?

Jos lapseltasi luonnostaan puuttuu läheiset aikuissuhteet, aikuinen kaveri eli Kamu voi olla lapsen tärkeä apu. Kamut ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka antavat omaa aikaansa lapsellesi säännöllisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kamut voivat auttaa lastasi tutustumaan kodin ulkopuoliseen elämään, erilaisiin harrastuksiin ja myös uusiin ystäviin. Kamun tuki ja uudet ihmissuhteet voivat auttaa lastasi löytämään uusia kiinnostuksen kohteita sekä huomaamaan omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa. OmaKamu-toiminta on maksutonta ja se sopii perheille, joissa lapsi kaipaa enemmän aikuisia elämäänsä. 

OmaKamu ry kouluttaa jokaisen Kamun vapaaehtoistoimintaan. Koulutukseen hyväksytään haastattelun kautta vain sellaiset henkilöt, joilla on hyvät edellytykset Kamuna toimimiseen. Jokaisesta Kamusta tehdään myös rikostaustaselvitys. OmaKamu ry antaa vapaaehtoisille aikuisille työnohjauksellista tukea ja ohjausta sekä valvoo vapaaehtoisten toimintaa. Lue tarkempi OmaKamu-toiminnan turvallisuussuunnitelma. 

Kamu-suhteen aloittaminen

Kamu-suhde alkaa ottamalla yhteyttä OmaKamu-toiminnanohjaajaan, joka antaa ohjeet hakemuksen tekemiseksi. OmaKamu-toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 4–14-vuotiaille lapsille, joiden elämänpiirissä on vähän läheisiä ja luotettavia aikuissuhteita. 

Hakemuksen perusteella OmaKamu-toiminnanohjaaja valitsee lapselle sopivan Kamun, jonka mielenkiinnon kohteet ja harrastukset sopivat yhteen lapsen ja häneen perheensä kanssa. On myös tärkeää, että Kamun ja perheen toimintatavat sekä muut periaatteet ovat sovitettavissa yhteen. 

Kamu-suhteen ensimmäinen tapaaminen

Kamun löydyttyä on aika järjestää ensimmäinen tapaaminen, jossa lapsen vanhempi/vanhemmat tutustuvat Kamuun. Ensimmäisessä tapaamisessa on aina mukana OmaKamu-toiminnanohjaaja, jonka johdolla käydään läpi Kamu-suhteeseen liittyvät asiat. 

Jos Kamu ja lapsen vanhempi/vanhemmat ovat yksimielisiä Kamu-suhteen aloittamisesta, sovitaan kolmen kuukauden tutustumisajasta, jonka aikana Kamu tapaa lasta säännöllisesti. Jos ensimmäiset kolme kuukautta onnistuvat hyvin, osapuolet voivat sopia Kamu-suhteen jatkamisesta. 

 

Hae kamua lapsellesi tai kysy meiltä lisää!

Tällä lomakkeella voit lähettää viestin OmaKamulle. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian ja annamme tarvittavat ohjeet hakemuksen täyttämiseen.  Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia oman alueesi työntekijälle.