Lapsen osallisuus

OmaKamu-toiminnan keskipisteessä on lapsi

OmaKamu-toiminnan lähtökohta on lapsen tarve turvallisen aikuisen läsnäololle ja yhteiselle tekemiselle. Kamu on lapsen oma aikuinen ystävä ja lapsella on yksilöllinen suhde oman Kamunsa kanssa.

OmaKamu-toimintaa organisoitaessa ja kehitettäessä on tärkeää tietää ja ymmärtää, miten lapset kokevat toiminnan ja mitä toiveita heillä on. Lapsilla on oikeus osallistua, tietää ja vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. 

Millä tavoin lapsen osallisuus näkyy OmaKamu-toiminnassa?

  • Lasten kuuleminen  toiminnan eri vaiheissa ja eri menetelmillä ikätasoisesti on osa toimintarakennettamme ja pidämme sitä tärkeänä.

  • Lasten mielipide on selvitetty ja otettu huomioon asiakasprosessin kaikissa vaiheissa kuten Kamu-hakemuksessa, sekä osana aikuisille suunnattuja kyselyjä.

  • Osallistumisen tulee olla lasta kunnioittavaa, heille sopivaa, merkityksellistä, avointa ja vapaaehtoista,

  • Lasten kertomat kokemukset ja toiveet kootaan vuosittain Lapsen osallisuus -raporttiin, jonka tietoja käytetään toimintaa suunniteltaessa ja kehittäessä.

Lapsen osallisuus -raportit

Lapsen osallisuus vuonna 2023

OmaKamu-toiminnassa mukana olevia lapsia on kohdattu ja kuultu monipuolisesti osana asiakasprosessia sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Lasten tapahtumapalautetta on vuonna 2023 kerätty esimerkiksi piirtämällä, asettamalla oma eläinhahmo kilparadalle, heittämällä tennispallo oikeaan koriin ja näyttämällä peukkua ylös tai alas. Joulukuussa toteutimme kokeilun lasten vuosipalautteen keräämisestä glögijuhlan yhteydessä. Kysyimme lasten mielipidettä mm. Kamu-tapaamisten määrästä ja tapaamisten tunnelmasta. 

Lapset toivat vastauksissaan esille esimerkiksi, että Kamun kanssa oleminen tuntuu iloiselta ja että tärkeintä on yhdessäolo ja juttelu, ei niinkään erikoinen tekeminen. Osa lapsista toivoisi, että Kamu-tapaamisia olisi enemmän tai että ne olisivat pidempiä. Lapset toivoivat myös enemmän yhteisiä OmaKamun tapahtumia, kuten yhteisiä leirejä.

Jätä meille yhteydenottopyyntö