10 tarinaa toiminnasta – opiskelijoiden järjestämä webinaari

Vuonna 2023 juhlitaan OmaKamu-toiminnan kymmenettä toimintavuotta. Vuoden aikana pääsemme tutustumaan OmaKamu-toimintaa toteuttaviin kaupunkeihin ja erilaisiin tapahtumiin. Tällä kertaa katsotaan millaista lisäkoulutusta vapaaehtoisille Kamuille on tarjolla esimerkiksi valtakunnallisten webinaarien kautta.

OmaKamun webinaarit on suunnattu toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille Kamuille ja Kamuina aloittaville. Tavoitteena on tukea vapaaehtoisena ystävänä toimimista ja syventää ymmärrystä lasta ja nuorta koskevista kysymyksistä. Aikaisemmin on esimerkiksi käsitelty lapsen osallisuutta tai pohdittu lapsuuden kiintymyssuhteita.

Syyskuun webinaarin toteuttivat Diakonia ammattikorkeakoulun opiskelijat Annukka, Natasia ja Saara osana opinnäytetyötään. Opiskelijat osallistuivat myös OmaKamu-koulutukseen ja aloittivat webinaarin suunnittelun koulutuksen ja Kamuille tehtävän kyselyn kautta.

 

Kuvassa vasemmalta: Natasia, Saara ja Annukka.

– Haluamme omalta osaltamme olla tukemassa ja auttamassa alan uusia ammattilaisia opinnoissaan. Opiskelijoiden tekemällä kyselyllä pyrittiin selvittämään Kamujen mahdollisesti kohtaamia haasteita ja tilanteita sekä kartoittaa toiveita lisäkoulutuksesta. Tämä syyskuun webinaari pyrkii vastaamaan suoraan näihin nousseisiin tarpeisiin, OmaKamun  toiminnanohjaaja Hanna Karosto kertoo.

Teemana nepsy-piirteet lapsissa ja nuorissa – keskustelua tarvitaan

Opiskelijat  kertoivat lasten ja nuorten neuropsykiatristen piirteiden ja mahdollisten haasteiden valikoituneen opinnäytetyön teemaksi aiheen merkittävyyden, tärkeyden ja heidän aikaisemman kokemuksensa takia.

– Koimme tärkeäksi lisätä tietoa, ymmärrystä, konkretiaa ja keinoja Kamuille liittyen nepsy-lapsiin ja -nuoriin. Kaikkien lasten ja nuorten kanssa voi tulla haastavia tilanteita, mutta erityisesti nepsykirjolaisten kanssa tilanteet näyttäytyvät jokapäiväisissä arjen toiminnoissa. Toivoimme webinaarin tuovan ymmärrystä  ja lisäävän työkaluja mahdollisten haasteiden ilmetessä, opiskelijat summaavat.

– Neurokirjoon kuuluvien lasten määrä on vuosien aikana hiljalleen noussut OmaKamu-toiminnassa. Kamuilla ei aina ole aiheeseen liittyvää kokemusta, joten kaikenlainen keskustelu ja tuki käytännön tilanteisiin ovat tervetulleita, OmaKamun toiminnanohjaaja Eeva Airikkala jatkaa.

Webinaarissa keskusteltiin opiskelijoiden johdolla myös nepsy-piirteiden omaavien lastan ja nuorten monista vahvuuksista. Kuvassa muutamia esimerkkejä näistä. 

Webinaarissa käytiin aluksi läpi tietoa diagnooseista ja neuroepätyypillisyyden mahdollisista piirteistä. Yhdessä keskusteltiin, millaiset asiat voivat kuormittaa lasta. Vapaaehtoiset pääsivät myös pohtimaan teemaa Kamun roolista katsottuna ja jakamaan ideoita omien voimavarojen tukemiseen.

Opiskelijoiden mukaan webinaari oli ilahduttavan keskusteleva ja Kamut osallistuivat toivat esille omia näkemyksiään.

– Nepsy-piirteet saattaa helposti näyttäytyä ulkopuolisille huonossa valossa, koska ne eivät näy  ulospäin samanlaisena, kuin jotkin muut vammat. Nepsy-lapset ja -nuoret ovat uskomattomia, lahjakkaita ja arvokkaita. Mielestämme heidän vahvuuksiaan pitäisi myös korostaa. Toivomme nepsy-haasteisiin liittyvän keskustelun lisääntyvän, koska parhaimmillaan keskustelut lisäävät tietoisuutta ja ymmärrystä aiheesta, opiskelijat pohtivat webinaarin tavoitteita ja keskustelukulttuuria teeman ympärillä.

Kiitos yhteistyöstä. Jatketaan yhdessä keskustelua ja oppimista

Tilaa OmaKamu-uutiskirje sähköpostiisi!

Haluatko tukea toimintaamme, mutta sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta siihen? Tue toimintaamme tilaamalla uutiskirjeemme ja kertomalla toiminnastamme. Lähetämme kuulumisiamme korkeintaan kerran kuukaudessa. Tilauksen voi perua milloin tahansa.